Telefónny zoznam

PRIMÁTOR

PhDr. Marek Čižmár

primátor

Telefón: +421 56 672 26 65

E-mail: primator@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 201

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

Ing. Peter Duč

zástupca primátora

Telefón: +421 56 6713 307

E-mail: duc.peter@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 210

HLAVNÝ KONTROLÓR

Mgr. Martin Kohut

hlavný kontrolór

Telefón: +421 56 6713 342

Mobil: +421 915 759 524

E-mail: kohut.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 409

PREDNOSTA

JUDr. Martin Galgoczy, LL.M.

prednosta

Telefón: +421 56 6713 303

E-mail: galgoczy.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 209

Ing. Martin Ferianc

zástupca prednostu

Telefón: +421 56 6713 345

Mobil: +421 915 759 593

E-mail: ferianc.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 301

KANCELÁRIA PRIMÁTORA

JUDr. Martin Galgoczy, LL.M.

prednosta

Telefón: +421 56 6713 303

E-mail: galgoczy.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 209

Ing. Martin Ferianc

zástupca prednostu

Telefón: +421 56 6713 345

Mobil: +421 915 759 593

E-mail: ferianc.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 301

Mgr. Katarína Futóva

právnička

Telefón: +421 56 6713 316

Mobil: +421 915 840 238

E-mail: futova.katarina@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 405

JUDr. Daniel Ždij

právnik

Mobil: +421 905 291 594

E-mail: zdij.daniel@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 301

Ing. Valéria Maďarová

referentka pre obstarávanie

Telefón: +421 56 6713 374

Mobil: +421 907 611 528

E-mail: madarova.valeria@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 307

Mgr. Ivana Kanuščáková

referentka pre komunikáciu a propagáciu

Telefón: +421 56 6713 333

Mobil: +421 918 765 286

E-mail: kanuscakova.ivana@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 201

Mária Vašková

sekretárka prednostu

Telefón: +421 56 672 2665

Mobil: +421 915 790 360

E-mail: vaskova.maria@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 209

Mgr. Lucia Vernusová

referentka pre personalistiku a mzdy

Telefón: +421 56 6713 360

E-mail: vernusova.lucia@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 108

Martina Fedorčáková

referentka pre personalistiku a mzdy

Telefón: +421 56 6713 312

E-mail: fedorcakova.martina@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 107

ODDELENIE FINANČNÉ

PhDr. Beáta Hippová

vedúca oddelenia

Telefón: +421 56 6713 308

Mobil: +421 915 840 262

E-mail: hippova.beata@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 116

Ing. Svetlana Varhaniková

hlavná účtovníčka

Telefón: +421 56 6713 387

Mobil: +421 915 840 263

E-mail: varhanikova.svetlana@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 103

Ing. Mária Bila

referentka pre rozpočet

Telefón: +421 56 6713 314

Mobil: +421 918 627 409

E-mail: bila.maria@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 116

Oľga Mičková

finančná referentka

Telefón: +421 56 6713 310

Mobil: +421 910 999 916

E-mail: mickova.olga@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 101

Katarína Topolovská

finančná referentka

Telefón: +421 56 6713 311

Mobil: +421 918 765 020

E-mail: topolovska.katarina@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 117

Mgr. Erika Oprysková

referentka pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 383

Mobil: +421 915 759 464

E-mail: opryskova.erika@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 102

Ing. Martina Jacková

referentka pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 386

Mobil: +421905037002

E-mail: jackova.martina@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 104

Erika Raganová

referentka pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 335

Mobil: +421 915 785 239

E-mail: raganova.erika@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 106

Ing. Viktória Barilová

referentka pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 334

Mobil: +421 915 759 522

E-mail: barilova.viktoria@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 105

Ing. Žaneta Bodnárová

pokladníčka

Telefón: +421 56 6713 309

Mobil: +421 915 840 270

E-mail: bodnarova.zaneta@trebisov.sk

Mestský úrad, prízemie, Kancelária prvého kontaktu

ODDELENIE VÝSTAVBY A MAJETKU

Ing. Ferdinand Fucsko

vedúci oddelenia

Telefón: +421 56 6713 373

Mobil: +421 915 840 269

E-mail: fucsko.ferdinand@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 306

Ing. arch. Alexander Bugala

referent

Telefón: +421 56 6713 331

Mobil: +421 908 764 273

E-mail: bugala.alexander@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 314

Ing. Oľga Kačinetzová

referentka pre stavebný úrad

Telefón: +421 56 6713 323

Mobil: +421 915 840 267

E-mail: kacinetzova.olga@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 303

Ing. Veronika Gánovská

referentka pre stavebný úrad

Telefón: +421 56 6713 371

Mobil: +421 905 037 008

E-mail: ganovska.veronika@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 304

Mgr. Patrícia Vajdová

referentka pre ŽP

Telefón: +421 56 6713 322

E-mail: vajdova.patricia@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 302

Ing. Jozef Ferjo

referent pre regionálny rozvoj

Telefón: +421 56 6713 330

Mobil: +421 917 112 771

E-mail: ferjo.jozef@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 414

Mgr. Michaela Dučová

referentka pre regionálny rozvoj

Telefón: +421 56 6713 324

Mobil: +421 915 759 669

E-mail: ducova.michaela@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 414

Mgr. Martina Dembická

referentka pre regionálny rozvoj

Telefón: +421 56 6713 324

Mobil: +421 915 759 645

E-mail: dembicka.martina@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 414

Mgr. Lukáš Prega

referent pre regionálny rozvoj

Telefón: +421 56 6713 324

Mobil: +421 907 051 992

E-mail: prega.lukas@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 414

Ing. Miroslav Eliáš

referent pre správu majetku

Telefón: +421 56 6713 329

Mobil: +421 905 760 200

E-mail: elias.miroslav@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 309

ODDELENIE ŠKOLSTVA

RNDr. Jana Partilová

vedúca oddelenia

Telefón: +421 56 6713 326

E-mail: partilova.jana@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 407

Ing. Rastislav Kočiš

referent pre školstvo

Telefón: +421 56 6713 327

Mobil: +421 915 790 364

E-mail: kocis.rastislav@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 408

Mgr. Lenka Binarová

referentka pre školstvo

Telefón: +421 56 6713 348

Mobil: +421 917 114 462

E-mail: binarova.lenka@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 406

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ

Mgr. Henrieta Demjanová

vedúca oddelenia

Telefón: +421 56 6713 338

Mobil: +421 917 596 326

E-mail: demjanova.henrieta@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 402

Mgr. Bianka Mezeiová

referentka pre sociálne veci

Telefón: +421 56 6713 320

Mobil: +421 915 790 365

E-mail: mezeiova.bianka@trebisov.sk

Mestský úrad, prízemie, Kancelária prvého kontaktu

Mgr. Petronela Lučanská

referentka pre sociálne veci

Mobil: +421 905 656 528

E-mail: lucanska.petronela@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 401

Mgr. Miroslava Barancová

referentka pre sociálne veci

Telefón: +421 56 6713 319

Mobil: +421 918 765 287

E-mail: barancova.miroslava@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 403

Mgr. Renáta Rusnáková

terénny sociálny pracovník

Telefón: +421 56 6713 319

Mobil: +421 905 291 998

E-mail: rusnakova.renata@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 403

Bc. Vladimír Kočiš

referent pre sociálne veci

Mobil: +421 915 785 238

Mgr. Erika Telepovská

terénny sociálny pracovník

Mobil: +421 915 785 240

E-mail: telepovska.erika@trebisov.sk

Mgr. Martina Mergešová

terénny sociálny pracovník

Mobil: +421 918 579 521

E-mail: mergesova.martina@trebisov.sk

Emília Mátéová

terénny pracovník

Mobil: +421 905 291 467

E-mail: komunitnecentrumtrebisov@gmail.com

Ľudovít Galgoczy

Mestská sociálna ubytovňa - správca

Telefón: +421 918 915 531

ODDELENIE ORGANIZAČNÉ

PhDr. Anna Dragulová

vedúca oddelenia organizačného a MsKS

Telefón: +421 56 6713 337

Mobil: +421 917 135 880

E-mail: dragulova.anna@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 120

Mariana Tomovčíková

rodná matrika

Telefón: +421 56 6713 353

Mobil: +421 915 759 461

E-mail: tomovcikova.mariana@trebisov.sk

Iveta Tomková

sobášna a úmrtná matrika

Telefón: +421 56 6713 354

Mobil: +421 915 840 235

E-mail: tomkova.iveta@trebisov.sk

Renáta Micáková

osobitná matrika, overovanie listín a podpisov

Telefón: +421 56 6713 341

Mobil: +421 905 597 853

E-mail: micakova.renata@trebisov.sk

Kvetoslava Koščová

referentka pre evidenciu obyvateľov a stavieb

Telefón: +421 56 6713 313

Mobil: +421 917 872 622

E-mail: koscova.kvetoslava@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 118

Bc. Miroslava Šestáková

referentka pre poštu a podateľňu

Telefón: +421 56 6713 375

Mobil: +421 905 656 529

E-mail: sestakova.miroslava@trebisov.sk

Mestský úrad, prízemie, Kancelária prvého kontaktu

Ing. Radovan Podpinka

referent pre IS a web

Telefón: +421 56 6713 318

Mobil: +421 907 915 839

E-mail: podpinka.radovan@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 308

Ing. Ján Štefanišin

referent pre IS

Telefón: +421 56 6713 344

Mobil: +421 905 263 008

E-mail: stefanisin.jan@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 115

Bc. Alexandra Vysoká

referentka pre archív a registratúru

Telefón: +421 56 6713 325

Mobil: +421 905 291 687

E-mail: vysoka.alexandra@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 121

Regina Tóthová

referentka elektronickej podateľne

Telefón: +421 56 6713 325

Mobil: +421 905 037 010

E-mail: tothova.regina@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 121

Mgr. Zuzana Albrechtová

kultúrna referentka

Mestské kino Slávia, prenájom priestorov MsKS.

Mobil: +421 915 759 430

E-mail: albrechtova.zuzana@trebisov.sk

Mestské kultúrne stredisko

Vladimír Eštu

technik kultúrnej činnosti

Mobil: +421 907 745 250

Mestské kultúrne stredisko

Radomír Hatalovský

technik kultúrnej činnosti

Mobil: +421 905 263 885

Mestské kultúrne stredisko

Ľubomír Ondovčík

technik kultúrnej činnosti

Mestské kultúrne stredisko

MESTSKÁ VNÚTORNÁ OCHRANA

Ing. Jozef Dudurič

vedúci strediska

Mobil: +421 915 790 368

E-mail: duduric.jozef@trebisov.sk

Mestský úrad, 5. poschodie, kancelária č. 505

STREDISKO SLUŽIEB MESTU

Ing. Jozef Kereštan

vedúci strediska

Telefón: +421 56 6713 336

Mobil: +421 915 790 369

E-mail: kerestan.jozef@trebisov.sk

Mestský úrad, 5. poschodie, kancelária č. 503

MESTSKÁ POLÍCIA

Mgr. Peter Pipa

náčelník mestskej polície

Telefón: +421 56 6713 385

Mobil: +421 915 759 463

E-mail: nacelnik@trebisov.sk

Ing. Ján Chovanec

referent pre priestupky

Telefón: +421 56 6713 315

Mobil: +421 918 534 087

E-mail: chovanec.jan@trebisov.sk

Eduard Horovský

referent pre mestský kamerový systém a dispečing

Telefón: +421 56 6713 340

Mobil: +421 915 840 272

E-mail: horovsky.eduard@trebisov.sk

Milan Leško

riešenie prevencie

Mobil: +421 949 390 048

E-mail: lesko.milan@trebisov.sk

© 2024 MESTO TREBIŠOV