Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

30.09.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
29.09.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
29.09.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
29.09.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Michal Miškovič
28.09.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – František Hyža
25.09.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.09.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.09.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
25.09.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – MUDr. Viktor Sabol
24.09.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
23.09.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
22.09.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
22.09.2020 VZN č. 166/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov
22.09.2020 Dodatok č. 2 k VZN č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
21.09.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
21.09.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
21.09.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
21.09.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
17.09.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Ladislav Michaľanský a Marcela Michaľanská
17.09.2020 Pozvánka na 15. zasadnutie mestského zastupiteľstva
17.09.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Helena Rusinkovičová
17.09.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Marcela Tipanová
16.09.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
16.09.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
11.09.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
11.09.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
11.09.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
10.09.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Mária Rusnáková
10.09.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
10.09.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky