Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

05.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.07.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
02.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
01.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Vladimír Vágaši
01.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
30.06.2020 Oznam o doručení záverečného stanoviska k navrhovanému strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
30.06.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
30.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
30.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
30.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
26.06.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
26.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
26.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
25.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
25.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
25.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
25.06.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Dorota Zajacová
24.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
22.06.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
22.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.06.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
22.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.06.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
22.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
18.06.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
18.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
16.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
16.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky