Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

19.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Alena Anderková
19.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ľubomír Kušnír
15.07.2019 Oznam o doručení zámer navrhovanej činnosti „VÝROBNÝ ZÁVOD METALPORT“
15.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Dušan Petreň, Jozef Pulko
12.07.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici (1. poschodie č. 15, 16, 17, 18, 19, 19A)
12.07.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici (prízemie vľavo č. 4)
12.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Moravič
12.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ján Majerčík
10.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Lívia Urbanová
10.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
09.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Attila Gornický
08.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
08.07.2019 Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby „Optické pripojenie Zemplínska Nová Ves - Trebišov“
08.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Milan Mihálik
04.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Mária Kináčová
04.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Katarína Grbáliková
04.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Kamila Demeterová
04.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Dagmara Balogová
03.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Milan Jambrich
03.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jaroslav Pajdič
03.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Róbert Rešetár
01.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Klaudia Harmanová
01.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Erik Geňo, Jana Geňová, Damián Kováč
01.07.2019 Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby - Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0253KO Gorkého Trebišov
28.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
28.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Girman, Martin Kusa, Radoslav Mucha
28.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
28.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ngoc Nguyen Thi Bich, Loi Ho Thuan, Ondrej Ho Trung
28.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ján Urban
27.06.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – SK Automotive, s.r.o