Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

11.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
08.11.2019 Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti
06.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
06.11.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Anna Girmanová
06.11.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ing. Michal Krivý
05.11.2019 Informácie pre voliča pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
05.11.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – JUDr. Ján Sokol
04.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
04.11.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Miluše Lengyelová
04.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
04.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Mária Ostrožovičová
04.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
30.10.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
30.10.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Marek Miľo
29.10.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Marcela Pulková
29.10.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Bronislava Horvátová
29.10.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Roman Horvát
29.10.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Klaudia Berincová
29.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Klaudia Galiniaková, Rudolf Vachaľ
28.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
28.10.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jozef Demeter, Simona Demeterová, Rozália Demeterová
28.10.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Alena Pospíšilová, Kristián Pospíšil
24.10.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Luhyňa
24.10.2019 Pozvánka na 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva
23.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
23.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Ema Balogová
23.10.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby
22.10.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
21.10.2019 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - ulíc J. Kostru, Škultétyho
21.10.2019 Adresa pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020