Prihlásiť sa

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Trebišov

07.10.2019

Mesto Trebišov v súlade s ustanovením §22 ods. (1)   zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje verejnosti, že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.5/2019 Územného plánu mesta Trebišov  s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa 24. októbra 2019 (vo štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti na III. poschodí Mestského úradu v Trebišove.

Prílohy: