Pozvánka na zasadnutie mestskej rady

14.09.2023

Pozvánka na zasadnutie mestskej rady

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5. zasadnutie Mestskej rady v Trebišove, ktoré sa uskutoční

pondelok 18. septembra 2023 o 15.00  h

na Mestskom úrade v Trebišove v zasadacej miestnosti na 2. poschodí.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV