Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

13.12.2011 Zámer na predaj nehnuteľného majetku
13.12.2011 Zámer na predaj nehnuteľného majetku
12.12.2011 Oznam o uzavretí ulice M.R.Štefánika 13.-15.12.2011
02.12.2011 Oznam o predložení zámeru činnosti - Ing.M. Ivaň LAND-Servis Zariadenie na zhodn. odpadov kateg. O
15.11.2011 Zámer na predaj nehnuteľného majetku
15.11.2011 Zámer na prenájom nehnuteľného majetku
15.11.2011 Zámer na predaj nehnuteľného majetku
04.11.2011 Oznámenie o začatí územného konania - Vyvedenie výkonu z FVE Z.Hradište
27.10.2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky - plošná deratizácia
24.10.2011 Zriadenie TS ONV, kabelizácia NN – oznámenie o začatí územného konania
17.10.2011 Veľaty – Kanalizácia a ČOV – oznámenie o začatí územného konania
05.10.2011 Predaj nehnuteľného majetku spôsobom priameho predaja - pozemky na LV 4170
30.09.2011 Zoznam mestského majetku určeného na predaj (kauza Lanos)
28.09.2011 Strategický dokument – „Územný plán obce Nový Ruskov“
14.09.2011 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011
14.09.2011 Zámer na predaj nehnuteľného majetku
14.09.2011 Zámer na predaj nehnuteľného majetku
13.09.2011 Zámer na prenájom nehnuteľného majetku
08.09.2011 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trebišov na roky 2011-2014
26.08.2011 Rozhodnutie MP a RV SR o zákaze zakladať a udržiavať otvorené ohne
18.08.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 5.9. až 9.9.2011
17.08.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 3.9.2011
16.08.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 31.8. až 2.9.2011
12.08.2011 Oznam o ťažbe kalamity v Bučovom lese
15.07.2011 Oznámenie o začatí územného konania - Autobazár - JUH Trebišov
13.07.2011 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Plechotice“
07.07.2011 Upozornenie o zaplatení miestnej dane za psa
29.06.2011 Predaj nehnuteľného majetku spôsobom priameho predaja - pozemky na LV 4170
27.06.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 13. a 14.7.2011
22.06.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 11. a 12.7.2011