Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

29.07.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Mgr. Richard Holcer
29.07.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Ing. Anton Miško
28.07.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – JUDr. Anna Macková
27.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Anna Kyprová
27.07.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
27.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
27.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
27.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
27.07.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
23.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
23.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
23.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
23.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
21.07.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Lenka Gibová
21.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
21.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
21.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
21.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Trebišov – úprava NN vedenia z TS19
21.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
21.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
20.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Katarína Brčková
16.07.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
16.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Eva Devaldová
16.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Dalibor Zajac
15.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
15.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
15.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Ľubomír Džudža
15.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Michal Kolesár
15.07.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Viera Urbanová