Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Michala Pulková
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Rudolf Majtan
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Tatiana Maďarová
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Iveta Jambrichová
23.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
23.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
23.08.2019 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
23.08.2019 Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby - INS FTTH TV Trebišov kpt. Nálepku
21.08.2019 Povolenie na uzávierku miestnej komunikácie - ulica J. Kostru
21.08.2019 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019
21.08.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Marek Šuster
16.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov,
15.08.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.08.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Širila
13.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Štefan Topoľančin
12.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – SK Automotive, s.r.o.
07.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Zlatica Petrová
07.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Mgr. Silvia Rácová
07.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Jozef Bindas
02.08.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Tomáš Turták
02.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Richard Bačo, František Kučera, Martin Kusa
31.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
31.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
29.07.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Eva Vančová
29.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Miloš Petro
26.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Bokomláško