Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

29.10.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Klaudia Berincová
29.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Klaudia Galiniaková, Rudolf Vachaľ
28.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
28.10.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jozef Demeter, Simona Demeterová, Rozália Demeterová
28.10.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Alena Pospíšilová, Kristián Pospíšil
24.10.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Luhyňa
24.10.2019 Pozvánka na 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva
23.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
23.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Ema Balogová
23.10.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby
22.10.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
21.10.2019 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - ulíc J. Kostru, Škultétyho
21.10.2019 Adresa pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
16.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
16.10.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
16.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.10.2019 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia - stavba „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov“
15.10.2019 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia - stavba „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov“
15.10.2019 Oznam o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.5/2019 Územného plánu mesta Trebišov“
14.10.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ján Toder
14.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
11.10.2019 Povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácií – M. R. Štefánika
09.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
08.10.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Maroš Štempák
08.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
08.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Milan Kožuch
07.10.2019 Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Trebišov
07.10.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Jozef Ivan a Anna Ivanová
04.10.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
04.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky