Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

29.01.2021 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.01.2021 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.01.2021 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.01.2021 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.01.2021 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.01.2021 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.01.2021 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.01.2021 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
29.01.2021 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
29.01.2021 Návrh dodatku č. 6 k VZN č. č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Trebišov
29.01.2021 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
29.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
29.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
27.01.2021 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
22.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.01.2021 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Jaroslav Obrin a Mgr. Ingrid Obrinová
21.01.2021 Výzva pre všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
18.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
18.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
18.01.2021 Zámer navrhovanej činnosti „Remeselný pivovar a nové ubytovacie zariadenie“
15.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
15.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
14.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
14.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
14.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
14.01.2021 Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_TV_TREB_05_ Milhostov“
13.01.2021 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Mária Struhárová
12.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
12.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky