Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

04.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
03.10.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Marek Šuster
03.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky
02.10.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Bc. Štefan Jožiov a Mgr. Beáta Jožiová
30.09.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Čeľovce
26.09.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Mária Tóthová
26.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Gregor Grošaft, Michal Pariči
26.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Monika Kišová
26.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Michal Goronov, Karol Hrabčák
25.09.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Igor Zbojovský
25.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky
20.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Iveta Jambrichová, Peter Tolaci
20.09.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
18.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky
18.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Novák
18.09.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO (1. poschodie č. 231)
18.09.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – JUDr. Jozef Šamu
17.09.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jozef Bolek
17.09.2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019
16.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky
16.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
12.09.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Dávid Koma
12.09.2019 Pozvánka na 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva
11.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Klaudia Galiniaková, Rudolf Vachaľ
09.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – František Demeter, Gabriela Rabinová,Marcela Zupková
09.09.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – JUDr. Jozef Sabó
06.09.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Eva Bujňáková a Ivo Bujňák
05.09.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v MsKS 1. poschodie
04.09.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Zuzana Kočišová Fedorčáková, Viliam Fedorčák
04.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Demko, Jozef Racz, Michal Šandor