Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

26.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
26.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Capík
25.07.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Jozef Gedeon
23.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Michal Uzoráš
23.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Amaroks s.r.o.
23.07.2019 Verejna vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Sečovce
23.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
22.07.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Peter Kandráč
22.07.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Mária Baranyiová
22.07.2019 Stavebné povolenie na stavbu „Trebišov, V304, V530 - zriadenie TS1116-0072 s DO VNR“
22.07.2019 Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácií – Ulice M. R. Štefánika
22.07.2019 Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácií – účelovej komunikácie k spoločnosti Tajba a.s.
21.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Tancoš
21.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
19.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Alena Anderková
19.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ľubomír Kušnír
15.07.2019 Oznam o doručení zámeru navrhovanej činnosti „VÝROBNÝ ZÁVOD METALPORT“
15.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Dušan Petreň, Jozef Pulko
12.07.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici (1. poschodie č. 15, 16, 17, 18, 19, 19A)
12.07.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici (prízemie vľavo č. 4)
12.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Moravič
12.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ján Majerčík
10.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Lívia Urbanová
10.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
09.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Attila Gornický
08.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
08.07.2019 Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby „Optické pripojenie Zemplínska Nová Ves - Trebišov“
08.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Milan Mihálik
04.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Mária Kináčová