Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

04.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Katarína Grbáliková
04.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Kamila Demeterová
04.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Dagmara Balogová
03.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Milan Jambrich
03.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jaroslav Pajdič
03.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Róbert Rešetár
01.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Klaudia Harmanová
01.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Erik Geňo, Jana Geňová, Damián Kováč
01.07.2019 Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby - Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0253KO Gorkého Trebišov
28.06.2019 Verejné vyhlášky - upovedomenia v dedičskej veci po poručiteľke Eve Hudákovej rodenej Mésarošovej
28.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
28.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Girman, Martin Kusa, Radoslav Mucha
28.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
28.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ngoc Nguyen Thi Bich, Loi Ho Thuan, Ondrej Ho Trung
28.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ján Urban
27.06.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – SK Automotive, s.r.o
27.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Emil Marcin, Mária Marcinová
27.06.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Emil Karol Puffler
26.06.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ján Zbojovský
26.06.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Lukáš Ostrožovič
26.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Nikola Balážová, Dušan Zupko
24.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky
24.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
24.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
21.06.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO (1. poschodie č. 232)
21.06.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO STRED H-7 (1. poschodie)
21.06.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici (prízemie vľavo č. 8)
20.06.2019 Výzva Okresného súdu v Trebišove - Ján Sabol
20.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Monika Kišová