Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

16.12.2020 VZN č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16.12.2020 VZN č. 167/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021
16.12.2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 164/2019 o miestnych daniach
16.12.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
16.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
10.12.2020 Pozvánka na 17. zasadnutie mestského zastupiteľstva
14.12.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
14.12.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Miroslava Borčíková
11.12.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
11.12.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
11.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
11.12.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
11.12.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
10.12.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
10.12.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
10.12.2020 Opravné uznesenie Krajského súdu v Košiciach v konaní o súlade všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 130/2013
08.12.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Radoslav Karička
08.12.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov
08.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
08.12.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
08.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
07.12.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
04.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
04.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
03.12.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Mikuláš Leško a Silvia Lešková
03.12.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Marta Ráczová
02.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
02.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
02.12.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu