Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

22.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.06.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
22.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.06.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
22.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
18.06.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
18.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
16.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
16.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
16.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
16.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
15.06.2020 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN
11.06.2020 Pozvánka na 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva
12.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
12.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
12.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
12.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
12.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
12.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
09.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
09.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
09.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
09.06.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
09.06.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
09.06.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
09.06.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
09.06.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
05.06.2020 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO
05.06.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Dagmara Balogová