Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

03.12.2013 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014
02.12.2013 Zámer predať nehnuteľný majetok mesta spôsobom priameho predaja
28.11.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Andrej Ragan
28.11.2013 VZN č. 132/2013 o trhových miestach
28.11.2013 VZN č. 131/2013 o miestnych daniach
26.11.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - MV SR
26.11.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Mesto Trebišov
25.11.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Viera Kinová
22.11.2013 Pozvánka na 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva
21.11.2013 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Nájom priestorov v bytovom dome na Komenského 2137 (po FRIED CHICKEN)
19.11.2013 Zámer predať nehnuteľný majetok mesta spôsobom priameho predaja
13.11.2013 Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia
12.11.2013 Zámer prevodu nehnuteľného majetku zámennou zmluvou
12.11.2013 Návrh VZN o trhových miestach
12.11.2013 Návrh VZN o miestnych daniach
12.11.2013 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta
07.11.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Michal Horňák
04.11.2013 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Nájom priestorov v budove AVŠ na Škultétyho 2281 (priestory reštaurácie PONORKA)
29.10.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Ján Dzúr
29.10.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Ján Hada
23.10.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Ján Pavol
21.10.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Ján Barančík a Anna Barančíková
18.10.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Ing. Tomáš Potočník a Mária Potočníková
15.10.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Ľubomír Maďar
11.10.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Ing. Ján Seman
11.10.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Veronika Petrovičová
11.10.2013 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Predaj 2 izbového bytu Tržná 1491/6, o rozlohe 57,46 m2
11.10.2013 Pozvánka na 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva
10.10.2013 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Nájom priestorov v bytovom dome na Komenského 2137 (poTrafike u pavúka)
09.10.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Okresný súd Trebišov