Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

21.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
21.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
21.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Trebišov – úprava NN vedenia z TS19
21.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
21.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
20.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Katarína Brčková
16.07.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
16.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Eva Devaldová
16.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Dalibor Zajac
15.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
15.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
15.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Ľubomír Džudža
15.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Michal Kolesár
15.07.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Viera Urbanová
14.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Jaroslav Strelec
14.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
14.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
13.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
13.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
10.07.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
10.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
09.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
09.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
09.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.07.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
02.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
01.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Vladimír Vágaši
01.07.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky