Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 112

Základné údaje

Číslo obete:
112
Číslo hrobu:
55
Vojenská hodnosť:
красноармеец (červenoarmejec)
Meno obete uvedené na hrobe:
Гавелко В .П.
Meno obete uvedené v CAMO:
Гавелко Василий Петрович
Meno obete:
Gavelko V. P.
Rok narodenia:
1910
Dátum úmrtia:
16.12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 55 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
112

Гавелко Василий Петрович

Gavelko V. P.

(aktuálne zobrazené)

113

Демидов Михаил Иванович

Demidov M. I.

114

Лесников Василий Кузьмич

Lesnikov V. K.

115

Бабич Василий Петрович

Babič V. P.

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV