Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 174

Základné údaje

Číslo obete:
174
Číslo hrobu:
94
Vojenská hodnosť:
красноармеец (červenoarmejec)
Meno obete uvedené na hrobe:
Мусенов Р. Н.
Meno obete uvedené v CAMO:
Мусенов Рамаза Н.
Meno obete:
Musenov R. N.
Rok narodenia:
1907
Dátum úmrtia:
15.01.1945
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 94 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
173

Пархоменко

Parchomenko

174

Мусенов Рамаза Н.

Musenov R. N.

(aktuálne zobrazené)

175

Александров Александр Карпович

Alexandrov A. K.

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV