Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 235

Základné údaje

Číslo obete:
235
Číslo hrobu:
143
Vojenská hodnosť:
-
Meno obete uvedené na hrobe:
Незнакомий oфицер
Meno obete uvedené v CAMO:
Незнакомий oфицер
Meno obete:
neznámy dôstojník
Rok narodenia:
-
Dátum úmrtia:
-
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny

Fotografia

Vojnový hrob č. 143 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
235

Незнакомий oфицер

neznámy dôstojník

(aktuálne zobrazené)

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV