Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 254

Základné údaje

Číslo obete:
254
Číslo hrobu:
161
Vojenská hodnosť:
красноармеец (červenoarmejec)
Meno obete uvedené na hrobe:
Шагаров В. Р.
Meno obete uvedené v CAMO:
Шагаров Виктор Романович
Meno obete:
Šačarov V. R.
Rok narodenia:
1925
Dátum úmrtia:
09.12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 161 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
253

Величко Абрам Кирилович

Veličko A. K.

254

Шагаров Виктор Романович

Šačarov V. R.

(aktuálne zobrazené)

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV