Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 261

Základné údaje

Číslo obete:
261
Číslo hrobu:
168
Vojenská hodnosť:
лейтенант (poručík)
Meno obete uvedené na hrobe:
Хачаньян Н. М.
Meno obete uvedené v CAMO:
Хачаньян Нерсес Михайлович
Meno obete:
Chačaňan N. M.
Rok narodenia:
1913
Dátum úmrtia:
14.01.1945
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 168 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
261

Хачаньян Нерсес Михайлович

Chačaňan N. M.

(aktuálne zobrazené)

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV