Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 284

Základné údaje

Číslo obete:
284
Číslo hrobu:
190
Vojenská hodnosť:
-
Meno obete uvedené na hrobe:
Незнакомий
Meno obete uvedené v CAMO:
Незнакомий
Meno obete:
neznámy
Rok narodenia:
-
Dátum úmrtia:
-
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny

Fotografia

Vojnový hrob č. 190 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
284

Незнакомий

neznámy

(aktuálne zobrazené)

285

Незнакомий

neznámy

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV