Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 29

Základné údaje

Číslo obete:
29
Číslo hrobu:
20
Vojenská hodnosť:
лейтенант (poručík)
Meno obete uvedené na hrobe:
Пленкин В. Е.
Meno obete uvedené v CAMO:
Пленкин Владимир Ефимович
Meno obete:
Plenkin V. E.
Rok narodenia:
1923
Dátum úmrtia:
15.12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 20 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
29

Пленкин Владимир Ефимович

Plenkin V. E.

(aktuálne zobrazené)

30

Яремский Артем Петрович

Jaremskij A. P.

31

Кулинич Федор Гаврилович

Kulinič F. G.

32

Шукость Мирон Лукьянович

Šukosť M. L

33

Сергеев Василий Егорович

Sergejev V. J.

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV