Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 43

Základné údaje

Číslo obete:
43
Číslo hrobu:
27
Vojenská hodnosť:
красноармеец (červenoarmejec)
Meno obete uvedené na hrobe:
Кризбаев Т.
Meno obete uvedené v CAMO:
Кризбаев Трите
Meno obete:
Krizbaev T.
Rok narodenia:
1906
Dátum úmrtia:
01.01.1945
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 27 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
43

Кризбаев Трите

Krizbaev T.

(aktuálne zobrazené)

44

Колесник Андрей Семенович

Kolesnik A. S.

45

Наримедов Рисмахен

Narimedov R.

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV