Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 57

Základné údaje

Číslo obete:
57
Číslo hrobu:
30
Vojenská hodnosť:
красноармеец (červenoarmejec)
Meno obete uvedené na hrobe:
Рывнек В. Т.
Meno obete uvedené v CAMO:
Рывнек Василий Тимофеевич
Meno obete:
Ryvnek V. T.
Rok narodenia:
-
Dátum úmrtia:
11.12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 30 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
52

Соболев Иван Кузьмич

Sabolev I. K.

53

Бурдейный Борис Кузьмич

Burdišin B. K.

54

Джукузаров Уралбай

Džukuzarov U.

55

Лонушерский Михаил Иванович

Donušerskij M. I.

56

Кузнецов Андрей Егорович

Kuznecov A. J.

57

Рывнек Василий Тимофеевич

Ryvnek V. T.

(aktuálne zobrazené)

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV