Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 92

Základné údaje

Číslo obete:
92
Číslo hrobu:
49
Vojenská hodnosť:
сержант (seržant)
Meno obete uvedené na hrobe:
Беляков Н. И.
Meno obete uvedené v CAMO:
Беляков Николай Иванович
Meno obete:
Beljakov N. I.
Rok narodenia:
1926
Dátum úmrtia:
21.12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 49 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
92

Беляков Николай Иванович

Beljakov N. I.

(aktuálne zobrazené)

93

Ахмеджанов Адухак

Achmedžanov A.

94

Скрипченко Василий Григорьевич

Skripčenko V. G.

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV