Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 99

Základné údaje

Číslo obete:
99
Číslo hrobu:
51
Vojenská hodnosť:
красноармеец (červenoarmejec)
Meno obete uvedené na hrobe:
Кохман В. А.
Meno obete uvedené v CAMO:
Кохман Василий Андреевич
Meno obete:
Kochan V. A.
Rok narodenia:
1916
Dátum úmrtia:
05.12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 51 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
99

Кохман Василий Андреевич

Kochan V. A.

(aktuálne zobrazené)

100

Кулевалин Роман Михайлович

Kulivalin R. M.

101

Тимофеев Леонид Данилович

Timodosov L. D.

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV