Otvorený list Trebišovského umeleckého klubu primátorovi

18.01.2013

Dňa 15. januára 2013 sa členovia Trebišovského umeleckého klubu trvalo dištancovali od výpovedí a výrokov občana Mgr. art. Milana Juhása, ktoré vyslovil na verejnom stretnutí občanov s primátorom Mesta Trebišov Ing. Mariánom Kolesárom, dňa 7. novembra 2012. Jeho otázky, námietky, výhrady a obvinenia voči vedeniu Mesta Trebišov nadmieru poškodili renomé klubu a jeho sympatizantov. Trebišovský umelecký klub verejne vyhlásil, že sa s výrokmi a vyjadreniami Mgr. art. Milana Juhása nestotožňuje.

Otvorený list Trebišovského umeleckého klubu

Záznam zo záveru stretnutia primátora s občanmi 07.11.2012

 

© 2024 MESTO TREBIŠOV