Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora

Poskytovateľ finančného daru

 • PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
 • Ing. Peter Duč, zástupca primátora mesta

Prijímateľ finančného daru

 • vybraný  jednotlivec  /  skupina  ľudí  /  rodina  /  organizácia, združenie, spoločenstvo, klub

Účel aktivity

 • Pomoc ľuďom v núdzi, talentovaným jednotlivcom, zdravotne znevýhodneným osobám, sirotám, osamelo žijúcim ľuďom, mladým rodinám, podpora športových aktivít.

Výška finančného daru

 • Výška poskytovaného finančného daru zodpovedá sume, ktorú z 2/3 tvorí časť príjmu primátora mesta PhDr. Marka Čižmára a z 1/3 časť príjmu zástupcu primátora mesta Ing. Petra Duča.

Podmienky poskytnutia finančného daru

 • Prijímateľ je občan (občania) s trvalým pobytom v meste Trebišov, kolektív reprezentujúci mesto Trebišov alebo pôsobiaci na jeho území.
 • Predložená písomná žiadosť  adresovaná na:

  Mestský úrad
  Kancelária primátora
  M. R. Štefánika 862/204
  075 25 Trebišov

 • Prijímateľ je povinný uviesť v žiadosti:
  • kontaktné údaje  (meno,  priezvisko,  adresu  trvalého  pobytu,  telefónny alebo mailový kontakt),
  • dôvod (y) predloženia žiadosti,
  • účel použitia daru.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo výberu prijímateľa na základe vlastného posúdenia a deklarovaného použitia finančnej pomoci.
 • Poskytovateľ odovzdáva finančný dar prijímateľovi v hotovosti.
 • Možnosť poskytnutia daru vybranému prijímateľovi: maximálne 1 x za kalendárny rok.
 • Prijímateľ súhlasí so zverejnením a mediálnou prezentáciou svojej osoby, aktu odovzdania daru, účelu poskytnutia daru a so zhotovením fotodokumentácie na účely publikovania.
 • Dar sa odovzdáva občasne na pôde Mestského úradu v hotovosti a podpísaním darovacej zmluvy a protokolu o prijatí daru.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo, v rámci jedného odovzdávania, poskytnúť dar jednému, resp. viacerým prijímateľom.

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu

03.10.2022

Venovaný finančný dar si obdarovaný prevzal osobne v kancelárii primátora na mestskom úrade.

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu odovzdaná vo februári 2020

12.02.2020

Finančná pomoc pre trebišovských futbalistov - starších dorastencov.

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu odovzdaná v decembri 2019

30.12.2019

Finančná pomoc pre deti, seniorov a matky v núdzi.

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu odovzdaná v auguste 2019

03.09.2019

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu odovzdaná v auguste 2019.

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu

18.04.2019

Vybraní žiadatelia o finančnú pomoc si prevzali dar od primátora a jeho zástupcu na pôde mestského úradu.

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora mesta Trebišov poskytnutá 4. júla 2018

10.07.2018

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora mesta Trebišov poskytnutá 4. júla 2018.

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 13.04.2018

16.04.2018

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 13.04.2018

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 07.11.2017

08.11.2017

V novembri 2017 si ďalší vybraní žiadatelia prevzali finančné dary z rúk darcov, primátora mesta PhDr. Marka Čižmára a jeho zástupcu Ing. Róberta Puciho, v kancelárii primátora…

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 1.8.2017

03.08.2017

Ďalší žiadatelia o finančnú pomoc si prevzali dar od primátora a jeho zástupcu na pôde mestského úradu.

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 22.12.2016

22.12.2016

Predstavitelia vedenia mesta odovzdali finančný dar trom vybraným žiadateľom o finančnú pomoc.

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 26.9.2016

29.09.2016

V septembri bola odovzdaná finančná pomoc vybraným žiadateľom za obdobie 3 mesiacov.

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 6.6.2016

06.06.2016

Primátor mesta a jeho zástupca pokračujú v poskytovaní finančnej pomoci. V júni ju poskytli ďalším štyrom prijímateľom.

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora mesta Trebišov poskytnutá 18.12.2015

18.12.2015

V piatok 18.12.2015 boli odovzdané finančné dary ďalším piatim obdarovaným.

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 28.9.2015

02.10.2015

Zástupcovia vedenia mesta poskytli finančný dar ďalším vybraných žiadateľom.

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 10.7.2015

17.07.2015

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 10.7.2015

© 2024 MESTO TREBIŠOV