Prihlásiť sa

Mesto zakúpi elektromobil zo získanej dotácie 30.000 EUR

07.09.2018

Mestu Trebišov bola schválená žiadosť o poskytnutie podpory na realizáciu projektu „Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove“.

Výzvu, na ktorú mesto reagovalo, vyhlásil Environmentálny fond. Na základe úspešného projektu a získanej dotácie vo výške 30.000 eur Mesto Trebišov plánuje obstarať elektromobil pre potreby mestskej polície. Príslušníci útvaru mestskej polície najazdia s jedným automobilom priemerne 3 000 km za mesiac. Práve na základe počtu najazde...ných kilometrov bol elektromobil pre mestskú políciu vybraný, a to z dôvodu zníženia znečistenia ovzdušia škodlivými emisiami z výfukových plynov, ale aj pre výraznú úsporu pohonných látok. Reálny dojazd na jedno nabitie je nad 200 km, čo postačuje pre potreby mestskej polície. Nabíjacia stanica pre elektromobily je v Trebišove priamo dostupná pred budovou mestského úradu.

Výška získanej dotácie z Environmentálneho fondu je 30.000 EUR.
Mesto sa bude spolupodieľať na financovaní z vlastných zdrojov predpokladanou sumou max. do 10.000 EUR.