Prihlásiť sa

Hľadáme tenisových olympionikov

28.10.2018

V aktuálnej sezóne Tenisový klub JUNIOR Trebišov hľadá tenisových olympionikov.  

Tenisový klub JUNIOR Trebišov organizuje počas zimnej sezóny 2018/2019 prípravu mladých záujemcov o tenis. Príprava začne v novembri 2018 a ukončená bude v marci 2019.     

Prihlasovať sa môžu deti do dvoch kategórií:
Vekové kategórie:    7-8 roční chlapci a dievčatá

                                 9-10 roční chlapci a dievčatá

KDE:  Telocvičňa CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove, Komenského 1963/10, Trebišov

KEDY: Každú sobotu v čase 10.00 – 12.00 hod. alebo nedeľu  v čase 12.00 – 14.00 hod.

V prípade záujmu je potrebné nahlásiť deti u trénera MUDr. Milana Béreša
Kontakt: 0905854727, email: milanbe555@gmail.com alebo priamo na 1. tréningu sobotu  3.11.2018 od 10.00 hod. v priestoroch telocvične CSOŠ sv. Jozafáta.