Ľudové misie v kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove

22.02.2019

V rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove sa v pôstnom období, od nedele 10. marca do nedele 17. marca 2019 uskutočnia ĽUDOVÉ MISIE.

Budú ich viesť štyria misionári z Rehole verbistov z Nitry.

P R O G R A M:

NEDEĽA 10.3.2019

7.30 / 9.00 - detská / 10.30 / 10.30 - Zemplínske Hradište / 18.00
Sväté omše s misijnou kázňou:
„Nielen z chleba žije človek, ...Boh ma hľadá...“

14.00 Krížová cesta

15.00 Stavovská prednáška pre mužov:
„Poslanie muža v rodine, vo svete a v Cirkvi“

16.30 Stavovská prednáška pre ženy:
„Poslanie ženy v rodine, vo svete a v Cirkvi“

PONDELOK 11.3.2019

6.30 Svätá omša.
• Po svätej omši misijná kázeň:
„Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi Kristovi“

11.30 Svätá omša s témou:
„Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi Kristovi“

15.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia

17.45 Videoprezentácie k misijnej téme

18.00 Svätá omša s témou: „Sedem hlavných hriechov“
• Po Svätej omši kajúca pobožnosť

UTOROK 12.3.2019

6.30 Svätá omša.
• Po Svätej omši misijná kázeň s témou:
„Sviatosť zmierenia“ – návrat do domu milujúceho Otca

11.30 Svätá omša s témou:
„Sviatosť zmierenia“ – návrat do domu milujúceho Otca

15.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia

17.45 Videoprezentácie k misijnej téme

18.00 Sv. omša s témou:
„Odpustenie“ – potreba zmierenia sa s ľuďmi.
• Po Svätej omši beseda s misionármi

STREDA 13.3.2019

6.30 Svätá omša.
• Po Svätej omši misijná kázeň s témou: „Ježiš – Spasiteľ“ – Kto je pre mňa Kristus?

11.30 Svätá omša s témou:
„Ježiš – Spasiteľ“ – Kto je pre mňa Kristus?

14.00 Krížová cesta s Rómami, Návšteva rómskej komunity

15.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia

17.45 Videoprezentácie k misijnej téme

18.00 Svätá omša s témou:
„Viera“ – Moja cesta viery od krstu.
• Pri svätej omši bude obnova krstných sľubov.

20.00 Nikodémova noc (možnosť osobného rozhovoru a sv. spovede, čas na tichú modlitbu)

ŠTVRTOK 14.3.2019

6.30 Svätá omša.
• Po sv. omši misijná kázeň s témou:
„Cirkev“ - Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev

11.30 Svätá omša s témou:
„Cirkev“ – Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev

15.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia

17.45 Videoprezentácie k misijnej téme

18.00 Svätá omša s témou:
„Eucharistia“ – Svätá omša a jej účinky v mojom živote.
• Po svätej omši adorácia s individuálnym požehnaním + požehnanie chleba

PIATOK 15.3.2019

6.30 Svätá omša.
• Po sv. omši misijná kázeň s témou:
„Modlitba“ – Pane, nauč nás modliť sa

11.30 Svätá omša s témou: „Modlitba“ – Pane, nauč nás modliť sa

15.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia

17.00 Svätá omša (Zemplínske Hradište) s témou:
„Zmysel utrpenia“ – Boh tak miloval svet
• Pri svätej omši bude pomazanie chorých
• Po svätej omši bude poklona pred krížom s krížovou cestou

17.45 Videoprezentácie k misijnej téme

18.00 Svätá omša s témou: „Zmysel utrpenia“ – Boh tak miloval svet
• Pri svätej omši bude pomazanie chorých
• Po svätej omši bude poklona pred krížom s krížovou cestou

SOBOTA 16.3.2019

7.00 Svätá omša.
Po svätej omši misijná kázeň s témou: „Panna Mária“ - Matka Božia a Matka naša.

10.00 Stretnutie s deťmi

17.45 Videoprezentácie k misijnej téme

18.00 Svätá omša s témou: „Zmysel a poslanie rodiny. “
• Pri svätej omši bude obnova manželských sľubov

19.30 Stretnutie s mládežou

NEDEĽA 17.3.2019

7.30 / 9.00 - detská / 10.30 / 10.30 – Zemplínske Hradište
Sväté omše s misijnou kázňou:
„Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“