Distribúcia vriec na separovaný komunálny odpad

07.03.2019

Mesto Trebišov prostredníctvom pracovníkov Technických služieb mesta distribuovalo počas uplynulých troch dní žlté a modré vrecia, ktoré sú určené na uloženie separovaných zložiek komunálneho odpadu.

4460 ks vriec na separáciu bolo dodaných do 2230 rodinných domov (RD) v Trebišove. Ďalších 160 párov vriec (1 ks žlté vrece a 1 ks modré vrece) bude v najbližších dňoch rozdistribuovaných do RD v časti mesta Milhostov.

V prípade, ak ste nemali vrecia doručené, kontaktujte, prosím, Technické služby mesta Trebišov na tel. čísle 672/ 21 72 najneskôr do 31.3.2019.