Prihlásiť sa

Hlasovanie verejnosti za projekt mesta Trebišov - Obnova detského ihriska a vytvorenie oddychovej zóny na Škultétyho ulici

01.04.2019

Mesto Trebišov sa zapojilo do projektu „Ahoj Krásne Slovensko“, prostredníctvom ktorého sa v troch miestach našej krajiny rozjasní, vyčistí alebo zrenovuje verejný priestor, resp. miesta, ktoré stratili svoju niekdajšiu zašlú krásu.

Mesto Trebišov si na obnovu vybralo detské ihrisko na Škultétyho ulici. Spolu so zveľadením ihriska, doplnením herných prvkov pre deti je v danej lokalite navrhnutá aj revitalizácia zelene a vytvorenie oddychovej zóny pre dospelých/ rodičov, starých rodičov... Cieľom projektového návrhu je vytvoriť detské ihrisko s oddychovou zónou pre dospelých, zmeniť ho na upravené, čisté, zdravé a zelené miesto na relax. Revitalizovaný verejný priestor umožní obyvateľom vzájomné stretávanie sa, spoločné trávenie voľného času i prehlbovanie komunitných vzťahov v danej lokalite. Výsadbou stromov v blízkosti ihriska mesto prispeje aj k lepšej klíme a zdravšiemu životnému prostrediu na sídlisku.

Na to, aby bol mestský projekt úspešný, sú potrebné hlasy vás, obyvateľov mesta Trebišov.

Verejné hlasovanie prebieha do konca mája 2019. Len počet zaslaných hlasov rozhodne, v ktorom meste firma Unilever so svojou značkou CIF zrealizuje víťazné projektové aktivity.   

Hlasuje sa na www.ahojkrasneslovensko.sk Každý hlasujúci má možnosť odovzdať jeden hlas z jednej emailovej adresy.

Tri konkrétne miesta s najväčším počtom získaných hlasov budú v letných mesiacoch skrášlené, obnovené.