Prihlásiť sa

Pozvanie na 1. verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu 2020

05.10.2019

Vážení Trebišovčania,

pozývame Vás na 1. verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu na rok 2020, ktoré sa uskutoční štvrtok 24.10.2019 o 16.00 h v obradnej miestnosti MsÚ.

Po vydarenom (a stále prebiehajúcom) pilotnom ročníku zavedenia participatívneho rozpočtu mesto Trebišov ponúka všetkým obyvateľom i naďalej využiť možnosť aktívnej spoluúčasti na fungovaní samosprávy a na projektoch, ktorými dokážete vylepšiť a inovovať svoje okolie, ulicu, na ktorej bývate, či verejné priestranstvo, ktorým dennodenne prechádzate.

Všetky nové nápady, podnety, návrhy riešení pozývame Trebišovčanov prezentovať už v mesiaci OKTÓBER.

Prostredníctvom participatívneho rozpočtu Trebišovčania rozhodnú, na aké aktivity a záujmy – tzv. občianske projekty bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci kalendárneho roka 2020.   

Trebišovčania môžu vyjadriť svoje nápady, návrhy projektov, konkrétne opatrenia, ktoré prispejú k skvalitneniu života v meste. Opatrenie môže mať charakter jednoduchého zásahu do verejného priestoru, alebo môže zohľadniť nové kultúrne, športové, spoločenské, sociálne podujatia a aktivity, či služby pre obyvateľov.

Mesto Trebišov