Prihlásiť sa

Pozvánka na verejné stretnutia „participatívny rozpočet 2020“

03.11.2019

Mesto Trebišov pokračuje aj v budúcom kalendárnom roku s participatívnym rozpočtom, v rámci ktorého opäť vyčlení 50.000 EUR na občianske projekty. Aj v roku 2020 teda budú môcť občania Trebišova aktívne participovať na fungovaní samosprávy.

Zapojte sa do zveľaďovania nášho mesta svojimi nápadmi a zaujímavými návrhmi!
Opatrenia nemusia mať len investičný charakter, uvítame napríklad aj návrh na zorganizovanie kultúrneho, športovo-spoločenského podujatia alebo iného zásahu do verejného života v Trebišove. Na širšiu diskusiu a špecifikovanie Vašich zámerov budú slúžiť „3 stretnutia participatívnych komunít (pracovných skupín)“. Prvý termín verejného stretnutia je naplánovaný na stredu 13. novembra 2019.

Predkladateľ projektu sa musí zúčastniť minimálne dvoch verejných stretnutí.