Prihlásiť sa

Akadémia tretieho veku otvorí opäť svoje brány v januári 2020

03.01.2020

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja plánuje v septembri 2020 otvoriť záujmové vzdelávanie - Akadémia tretieho veku.

3 ročný cyklus vzdelávania je určený seniorom, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, rozširovať obzor svojich poznatkov a zmysluplne využiť svoj voľný čas. Záujemcovia o vzdelávanie sa môžu prihlásiť na základe vyplnenej prihlášky do 23. januára 2020 na adrese:
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove,
Ul. M. R. Štefánika 257/65,
075 01 Trebišov

Zápisné do 1. ročníka 2020 je 15,- €, ktoré účastník zaplatí na prvom stretnutí Akadémie tretieho veku – 30. januára 2020 o 14:00 hod.

Bližšie informácie o vzdelávaní seniorov získate na telefónnom čísle: 0910 873 023 - Kvetoslava Porhinčáková.