Prihlásiť sa

Hviezdoslavov Kubín - okresná súťažná a postupová prehliadka v prednese

13.01.2020

Múzeum  a  Kultúrne  centrum  Južného   Zemplína,  kultúrne   zariadenie  Košického samosprávneho kraja, organizuje okresnú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín v dňoch  31. marca 2020 (III. a VI. kategória) a 1. apríla 2020 (I.a II. kategória) v priestoroch trebišovského kaštieľa.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy inscenujúce literárne texty. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadla poézie.

Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do vyššieho kola súťaže prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra.

Propozície  sú zverejnená TU: http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/Hviezdoslavov-Kub%C3%ADn-2020_propoz%C3%ADcie.pdf 

Prihlásenie sa do súťaže TU: http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/hkdr/507 

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizátorom podujatia je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Kontaktná osoba:

Gabriela Cibáková
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Tel: 0907 999 195

Viac informácií o podujatí nájdete na internetovej adrese: www.muzeumtv.sk