Prihlásiť sa

Rezidenčná karta mesta Trebišov 2020

08.02.2020

Vážení občania,

aj v tomto roku mesto Trebišov pristúpilo k vydaniu rezidenčných kariet na rok 2020 pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Trebišov, ktorí splnili podmienky na jej vydanie.

Podmienky na vydanie rezidenčnej karty:

1. trvalý pobyt na území mesta Trebišov,
2. splnenie záväzkov (uhradené poplatky za TKO, miestne dane) voči mestu ku 31. 12. 2019

Rezidenčnú kartu získa občan Trebišova (po splnení podmienok) ZDARMA.

Rezidenčné karty budú obyvateľom Trebišova, ktorí v minulom roku požiadali o ich vydanie a v podanej žiadosti označili, že súhlasia s opätovným a zároveň pravidelným zasielaním rezidenčnej karty (za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok), zaslané poštou na adresu ich trvalého pobytu.

Tí Trebišovčania, ktorí si uvedený spôsob obdŕžania karty neuplatnili, si ju môžu vyžiadať buď zaslaním vyplnenej Žiadosti o vydanie rezidenčnej karty na adresu: Mesto Trebišov, Ul. M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, alebo doručením žiadosti osobne na Mestský úrad v Trebišove (vrátnica), kde bude karta na počkanie vydaná, alebo bude na požiadanie zaslaná žiadateľovi na adresu jeho trvalého pobytu.

Karty sú vydávané od 10. 2. 2020 v pracovných dňoch okrem štvrtka, v čase 7.30 h - 15.30 h v hlavnom vestibule MsÚ (vrátnica).

Pre osoby mladšie ako 15 rokov je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S PREUKAZOM POISTENCA.
Pre osoby staršie ako 15 rokov je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S OBČIANSKYM PREUKAZOM.

Tento rok môžu kartu jej držitelia využívať v Areáli vodných športov (letné kúpalisko) na poskytnutie zľavy z ceny vstupného. Výhody z nej plynú aj pri návšteve Komunitnej klubovne FAJNOVO (budova Centra voľného času), pri člnkovaní a vodnom bicyklovaní po hladine rybníka v mestskom parku.  

Rezidenčná karta má obmedzenú platnosť do 31. 12. 2020.

Žiadosť si stiahnete TU:

Prílohy: