Prihlásiť sa

Na detskej železnici pribudnú mladí železničiari i linka historického autobusu

16.05.2020

Možnosť stať sa naozajstným železničiarom v detskom veku ponúka mladým nadšencom  jediná detská železnica na Slovensku. Občianske združenie Detská železnica Košice prináša jedinečnú formu dobrovoľníctva všetkým záujemcom, ktorí túžia stať sa aspoň na chvíľu naozajstným výpravcom, sprievodcom či výhybkárom. Nábor mladých železničiarov sa uskutoční v sobotu 30. mája na nástupnej stanici Košickej detskej historickej železnice v Čermeli. Pozvaní sú všetci, ktorých okrem koľajníc zaujíma aj história, záchrana pamiatok a dobrovoľníctvo.

               Netradičná dobrovoľnícka aktivita je prioritne určená pre žiakov základných a stredných škôl z Košíc a blízkeho okolia. Záujemcovia o službu na železničke získajú ešte v ten istý deň základné školenie o bezpečnosti a poučenie o práci. Nováčik získa tiež preukaz, originálne tričko a šatku Klubu mladých železničiarov. Každý si bude môcť tiež vyskúšať prestavenie výhybky, vypravenie vlaku alebo absolvovať prvú kontrolu cestovných lístkov vo vagónoch. Záujemca o členstvo v Klube mladých železničiarov by mal mať minimálne 9 rokov, istú samostatnosť, schopnosť počúvať a mať veľa chuti učiť sa nové veci a pomáhať iným.

Občianske združenie Detská železnica Košice sa z roka na rok snaží skvalitňovať prácu s mládežníkmi aj na základe podmienok Certifikátu kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Na Slovensku ide o jediný klub mladých železničiarov - dobrovoľníkov vôbec. Vznikol ešte v roku 2012 a dnes má takmer 100 členov - žiakov a študentov základných a stredných škôl z Košíc a širšieho okolia i z radou dospelých. Detskí železničiari sa pod vedením skúsených železničiarov zúčastňujú na prevádzke železničky v úlohách sprievodcov či výpravcov. Podmienkou účasti na nábore je povinná registrácia (meno, priezvisko, adresa, vek) do 28. 5. na kancelaria.dzk@gmail.com.
Viac informácií o nábore sú prístupné na
www.detskazeleznica.sk

Detská železnica bude počas vybraných nedieľ aj zastávkou retrobusu

Od nedele 24. mája sa v Košiciach rozbehnú aj jazdy historického autobusu spolku milovníkov veteránov. Linka povedie zo staničky v Čermeli cez Amfiteáter, popred magistrát, Moldavskú, Nám. Osloboditeľov, železničnú stanicu cez Nám. Maratónu mieru opäť zamieri do Čermeľa, kde budú môcť cestujúci prestúpiť na historický vláčik. Autobus začne premávať v dvojtýždňových intervaloch a počas nedele zakrúži po uliciach mesta až päťkrát.
Vstupenky bude možné kúpiť priamo v autobuse. Obe občianske združenia veria, že atraktívne historické  dopravné prostriedky prilákajú do Čermeľa ešte viac návštevníkov a poskytnú im nevšedný víkendový zážitok. Cestovný poriadok retrobusu je zverejnený na stránke detskej železnice.

Kontakty:

Ľubomír Lehotský,
riaditeľ Košickej detskej historickej železnice
kezeleznica@gmail.com / 0905 496 426 / www.detskazeleznica.sk