Prihlásiť sa

Recyklácia skla Vetropack - potreba triedenia odpadu

16.05.2020

Zverejňujeme reportáž Organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly s autorizáciou, spoločnosti NATUR-PACK, a. s., zo série náučných videí z recyklačných závodov na Slovensku, tentokrát zo závodu na recykláciu skla Vetropack.

Opäť sa potvrdzuje, že triedenie odpadu je veľmi užitočné a potrebné.

https://www.youtube.com/watch?v=O4S5XJyzoiU&fbclid=IwAR139K21CsRAVp5r-t9wQqyP-JYdS_4Ggfibbyp0mlTTn0lvhGWJATCda2M  

Ďalším príspevkom je vysielanie unikátneho dokumentárneho filmu PET kajak Projekt, prostredníctvom ktorého sa  NATUR-PACK snaží upozorniť na problém odpadov v prírode:

https://www.naturpack.sk/novinky/sledujte-s-nami-film-pet-kajak-projekt/