Prihlásiť sa

OHRADENIE KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK - reportáž

07.07.2020

V Trebišove sú už takmer všetky kontajnerové stojiská ohradené. Zámerom mesta je týmto opatrením výrazne obmedziť prístup nepovolaných osôb, ako aj následné vynášanie odpadu z nádob.

V priloženej reportáži je priblížená táto problematika z pohľadu zástupcu Technických služieb mesta Trebišov i obyvateľov. Užitočné informácie ohľadne separácie odpadu a jej dopadu na samosprávu a občanov uvádza viceprimátor Trebišova Ing. Petra Duča.

Link na reportáž: 

https://www.youtube.com/watch?v=n-F9pPctHzY