Prihlásiť sa

POĎAKOVANIE - celoplošné testovanie v Trebišove

02.11.2020

VEĽKÉ ĎAKUJEM!

Každé ukončené dielo je postavené na mravčej a náročnej dielčej práci jednotlivcov. Aj keď momentálne ešte nevieme, či sa nachádzame v jeho polovici, adresujem už teraz poďakovanie a uznanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a realizácii víkendového celoplošného testovania na území mesta Trebišov.

Osobitné poďakovanie patrí najmä zamestnancom mesta, ktorí v „prvej línii“ prichádzali do bezprostredného kontaktu s testovanými. Iba s čiastkovými informáciami, na úkor vlastného času, mimo vlastných rodín aj počas sviatku, s dobrou náladou, vľúdnym a empatickým prístupom v úlohe administrátorov dokázali spracovávať agendu priamo v „bojových“ podmienkach v takmer 15 hodinových zmenách počas dvoch dní. Rovnako obetavý prístup oceňujem u tých zamestnancov, ktorí už niekoľko dní predtým pracovali na organizačne náročnom materiálnom zabezpečení 12 odberových miest a v rámci nich 18 odberových tímov.

Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí Ozbrojeným silám SR, tunajšiemu Vojenskému útvaru a nám pridelenej kontaktnej osobe - rotmajstrovi Marošovi Vitkovi, na pleciach ktorých bola veľká zodpovednosť – realizovať celoslovenskú akciu s minimálnym časom prípravy a s maximálnym dosahom na občanov tohto štátu. Rovnaké uznanie patrí aj ďalšej silovej zložke – Policajnému zboru a jeho príslušníkom za zabezpečenie bezproblémovej činnosti odberových miest.

Za obetavosť a najmä neoceniteľnú pomoc ľuďom vyjadrujem poďakovanie v mene všetkých nás aj zdravotníkom realizujúcim odbery. Ich postoj, odhodlanie a výdrž len dokumentovali schopnosť ľudí v tejto krajine spojiť sa v ťažkej situácii.

Ako primátor mesta chcem zvýrazniť a vyzdvihnúť aj občiansky postoj vás, milí Trebišovčania. Za to, že ste rešpektovali vydané pokyny a prejavili pochopenie pre nedostatky, ktoré môžu akciu takého formátu a rozmeru postihnúť. Som rád, že vnútorný pokoj a ohľaduplnosť, tak typické pre víkendové sviatky, napĺňal aj organizáciu čakania a priebeh diagnostiky v každom z odberových miest.

Vážení občania, aj napriek vcelku povzbudzujúcim výsledkom vás prosím, aby sme naďalej zachovávali maximálnu opatrnosť a hlavne zodpovednosť k sebe, svojmu okoliu a najbližším. Urobme maximum preto, aby sme svojím prístupom k možným rizikám čo najviac eliminovali možnosť šírenia ochorenia COVID-19. Verím, že sa nám to spoločnými silami podarí.

PhDr. Marek Čižmár
primátor