Prihlásiť sa

Trieďme odpady zodpovedne aj v období Vianoc

18.12.2020

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK pre partnerské samosprávy pripravila predvianočný vzdelávací materiál obsahujúci reportáž a článok na tému stláčania obalov v období Vianoc, ktorý nájdete na www.naturpack.sk v sekcii Na stiahnutieDokumenty OBCE. Ide o informačný materiál č. 31

Braňo Jobus: Prečo je potrebné stláčať odpady? - YouTube 
 

Nestláčanie obalov je celoslovenský problém a spôsobuje množstvo súvisiacich problémov vrátane nižšej kvality triedenia odpadov. V dôsledku nestláčania obalov tiež množstvo recyklovateľných odpadov pravidelne končí v zmesových kontajneroch, čo na väčšine územia Slovenska znamená ich koniec na niektorej zo skládok odpadov.