Prihlásiť sa

AKTUALIZOVANÉ Opatrenia mesta Trebišov 4. - 24. 1. 2021

02.01.2021

!! AKTUALIZOVANÉ !!

Krízový štáb mesta Trebišov, na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platnej od 1. 1. 2021, aktualizuje opatrenia na území mesta Trebišov na obdobie 1. 1. – 24. 1. 2021 nasledovne: Mestský úrad v Trebišove pracuje v obmedzenej prevádzke, pre verejnosť je otvorená len POKLADŇA.

Vybavenie klientov, po vopred realizovanom telefonickom rozhovore s referentkou, je možné len na: MATRIKE (sobáš, narodenie, úmrtie), STAVEBNOM ÚRADE, EVIDENCII OBYVATEĽSTVA a FINANČNOM ODDELENÍ (daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad).

Ostatní referenti MsÚ pracujú home office. Občanom odporúčame, aby MsÚ navštívili LEN v nevyhnutných prípadoch a na kontaktovanie sa s úradníkmi využívali e-mailovú a telefonickú komunikáciu. Všetky kontakty na referentov a vedúcich pracovníkov oddelení MsÚ sú zverejnené na www.trebisov.sk – Mestský úrad – Oddelenia.

Žiadame občanov, aby svoje žiadosti a neodkladné dokumenty vkladali do pripravených obálok a následne ich vhodili do schránky vo vstupnej časti budovy MsÚ.

POKLADŇA je otvorená nasledovne:

  • PO, UT, STR a PIA v čase 8.00 - 15.00 (obed: 11.30 - 12.00)
  • ŠTVRTOK v čase 8.00 - 13.00 (obed: 11.30 – 12.00)

Žiadame však občanov mesta, aby uprednostnili bezhotovostné úhrady platieb. 

Samospráva mesta necháva naďalej zatvorené uvedené prevádzky:

  • areál FŠ Slavoj Trebišov,
  • zimný štadión,
  • Fitness centrum (objekt športovej haly v rekonštrukcii),
  • Kino Slávia,
  • objekt Mestského kultúrneho strediska.

Prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov budú otvorené od 11. 1. Žiadame rodičov detí, aby zvážili umiestnenie svojho dieťaťa v materskej škole. Ak to nie je nevyhnutné, odporúčame, aby deti ostali doma.

Vyzývame občanov, aby dodržiavali preventívne protiepidemické opatrenia a nariadenia ÚVZ, ktoré majú eliminovať šírenie nového koronavírusu. Za ich nerešpektovanie sú príslušníci mestskej polície, v zmysle zákona, oprávnení uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 1.000,- EUR, v správnom konaní až do výšky 1.659,- EUR. Prípady v správnom konaní bude riešiť Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove.