Prihlásiť sa

Mesto obnovuje službu - nákup potravín a liekov pre odkázaných seniorov

05.01.2021

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na území mesta Trebišov a neustále vzrastajúceho počtu občanov s pozitívnymi testami na COVID19, mesto Trebišov opätovne ponúka osamelým a imobilným seniorom so zdravotným hendikepom, pomoc v sprostredkovaní nákupu a donášky základných potravín, či vyzdvihnutia liekov z lekárne.

Služba je určená tým, ktorí na to nemôžu využiť pomoc svojich najbližších.

V prípade záujmu o uvedenú službu, kontaktujte, prosím, tel. číslo: +421 917 596 326.