Prihlásiť sa

Prevádzka MŠ a ZŠ v meste Trebišov od 8.2.2021

05.02.2021

Na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, v súvislosti s nárastom evidovaných osôb s pozitívnym laboratórnym vyšetrením s trvalým pobytom v okrese Trebišov, RÚVZ so sídlom v Trebišove odporúča OÚ Trebišov prehodnotiť obnovenie vyučovania v predškolských a školských zariadeniach prezenčnou formou výučby v termíne od 8. 2. 2021.

Na základe odporúčaní RÚVZ Trebišov a Okresného úradu Trebišov budú od pondelka 8. 2. 2021 naďalej otvorené materské školy a školské kluby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.
Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Mesto Trebišov