Prihlásiť sa

Slovenská pošta ruší Poštové stredisko Milhostov, ale služby ostanú zachované

29.03.2021

Slovenská pošta, a.s. plní v oblasti schváleného  strategického plánu úlohu zvyšovania efektivity svojej prevádzky optimalizáciou poštovej siete. Po dôkladnej analýze, v ktorej boli do úvahy vzaté ekonomické, geografické aj legislatívne aspekty, bola prevádzka Poštového strediska v Milhostove  vyhodnotená ako neefektívna a bol schválený návrh na jeho zrušenie.

POŠTOVÉ STREDISKO MILHOSTOV bude zrušené s účinnosťou od 1. apríla 2021.

Poštové služby pre obyvateľov mestskej časti Milhostov budú aj po zrušení strediska  zabezpečené v súlade s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby Poštou Trebišov 1.

Obyvateľom MČ Milhostov bude doručovanie zásielok zabezpečovať prostredníctvom poštových doručovateľov POŠTA TREBIŠOV 1.

Pošta Trebišov 1 bude zabezpečovať výplatu dôchodkov, v prípade, ak doručovateľ nezastihne dôchodcu v deň výplatného termínu. Nevyplatený dôchodok môže pošta na požiadanie doručiť opakovane v deň, keď bude dôchodca doma. Doručovateľ pre obyvateľov zabezpečí aj rozsah ďalších služieb,  ktoré pripájame v podobe obrázka do tohto statusu.  

Výdaj nedoručených oznámených zásielok bude zabezpečovať Pošta Trebišov 1. Pri nezastihnutí adresáta budú všetky zásielky uložené na Pošte Trebišov 1, pričom adresát má možnosť si ich dať opakovane doručiť alebo si ich môže dať presmerovať na inú adresu (listové zásielky za poplatok, balíkové zásielky zdarma).  

Ostatné služby vám pošta poskytne na ktorejkoľvek vybranej pobočke pošty.

Zároveň informujeme obyvateľov MČ Milhostov, že zrušením poštového strediska nedochádza k zmene poštového smerovacieho čísla v adrese vašich poštových zásielok, keďže doručovaciu službu naďalej zabezpečuje Pošta Trebišov 1.

Vzor písania adresy pre adresátov v MČ Milhostov:
Vážený pán
Adrián Malý
Milhostov 2
075 01 Trebišov

Súčasťou príloh v statuse je aj oficiálny otvorený list – osobný príhovor generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. Ing. Martina Ľuptáka, PhD. k obyvateľom MČ Milhostov.