Prihlásiť sa

Hlasovanie za projekt „Rekonštrukcia zvonice na Mestskom cintoríne v Trebišove“

01.04.2021

Mesto Trebišov sa opäť zapája do programu „Ahoj, krásne Slovensko“, ktorého hlavnou myšlienkou je podporiť projekty v troch mestách, s cieľom zveľadiť, skrášliť, či zrekonštruovať verejné priestranstvá, ktoré slúžia širokej verejnosti a prinavrátiť im život a krásu.

Na obnovu si mesto vybralo rekonštrukcia zvonice na Mestskom cintoríne v Trebišove.

V areáli mestského cintorína sa nachádza stará dobová zvonica s „umieračikom“, ktorá je úzko spätá s pochovávaním zomrelých. Víziou mesta je rekonštrukcia obalovej konštrukcie objektu, ktorá je v zlom stave. Solitérna stavba si vyžaduje novú strechu, drevený obklad a úpravu soklovej časti. Priestor blízko zvonice bude upravený následnou revitalizáciou, ktorá podporí osobitosť objektu na danom mieste. Miesto pri zvonici slúži už desaťročia všetkým veriacim, ktorí sa pravidelne stretávajú na tomto mieste pri spoločných modlitbách. Rekonštrukciou zvonice, spojenou s úpravou okolitého priestoru na mestskom cintoríne, sa tak zreparuje pietne miesto, ktoré bude v „novom šate“ slúžiť dlhý čas širokej verejnosti.

Na to, aby bol tento projekt úspešný, sú potrebné hlasy obyvateľov mesta Trebišov.

Verejné hlasovanie prebieha od 1. APRÍLA do 31. MÁJA 2021. Len počet zaslaných hlasov rozhodne, v ktorom meste firma Unilever so svojou značkou CIF zrealizuje 4 víťazné projektové aktivity. Tie budú podporené sumou 3000 eur/ projekt.

Hlasuje sa až celé 2 mesiace na www.ahojkrasneslovensko.sk Každý hlasujúci má možnosť odovzdať jeden hlas z jednej emailovej adresy.

Ak odfotíte pokladničný blok, na ktorom je započítaný nákup produktu značky CIF, získate pre mesto 1 bod NAVIAC.