Prihlásiť sa

Prevádzka MŠ a ZŠ od pondelka 12. apríla 2021

08.04.2021

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č.2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. 4. 2021 oznamujeme, že od pondelka 12. apríla 2021 budú otvorené materské školy bez obmedzenia pre všetky zapísané deti.

Obnovené bude prezenčné vyučovanie na 1. stupni základných škôl (ročníky 1. - 4.) bez obmedzenia pre všetkých žiakov a individuálna výučba v ZUŠ (okrem spevu a dychových nástrojov).

Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

Prílohy: