Prihlásiť sa

Prezenčná výučba vo všetkých ročníkoch ZŠ od 26. apríla

21.04.2021

Od 26. apríla 2021 bude prebiehať prezenčná výučba vo všetkých ročníkoch ZŠ

S účinnosťou od pondelka 26. apríla 2021, v súlade s podmienkami REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU, sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 5., 6. a 7. roč. ZŠ v meste Trebišov.  

V ZUŠ bude prebiehať len individuálna výučba (okrem výučby spevu a hry na dychových nástrojoch).