Prihlásiť sa

Asistované sčítanie začne 3. mája a potrvá do 13. júna 2021

26.04.2021

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania bude v termíne od 3. 5. 2021 o 13. 6. 2021 prebiehať na celom území Slovenska asistované sčítanie obyvateľov.

Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti so Štatistickým úradom SR samospráva. Dosčítanie obyvateľstva je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Samospráva má zároveň povinnosť na území obce zriadiť kontaktné miesta. Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať s pomocou stacionárneho asistenta. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Zoznam kontaktných miest bude zverejnený na webstránke www.scitanie.sk.

Kontaktné miesto zriadené MESTOM TREBIŠOV sa nachádza na prízemí Mestského úradu v Trebišove
Adresa:  M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Tel. číslo: 056 671 33 39
Mobil: 0905 037 010
E-mail: msuscitanie@trebisov.sk

CALL CENTRUM: 
02/ 20 92 49 19
02/ 22 11 99 99

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok            7.30 - 11.30 h                    12.00 - 15.30 h

Utorok                 7.30 - 11.30 h                    12.00 - 15.30 h

Streda                  7.30 - 11.30 h                    12.00 - 15.30 h

Štvrtok                 7.30 - 11.30 h                    12.00 - 15.30 h

Piatok                   7.30 - 11.30 h                    12.00 - 15.30 h

Obyvateľ, ktorý nie je z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov schopný dostaviť sa do kontaktného miesta, má možnosť požiadať o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na call centrum 02/ 20 92 49 19, 02/ 22 11 99 99 alebo priamo na mobilné číslo kontaktného centra (0905 037 010) zriadeného mestom Trebišov. Po objednaní si mobilného asistenta tento kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma.

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania na čísle call centra alebo v obci, je možné si spätne overiť zavolaním na obec na mobilnom tel. čísle 0905 037 010. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v obci.

POZOR!

Na záver je potrebné pripomenúť, že ak ste o mobilného asistenta nepožiadali, NIKTO PROAKTÍVNE NECHODÍ pri sčítaní 2021 k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať obec na vyššie uvedenom čísle alebo políciu.

Odkaz na video pre nepočujúcich: Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania obyvateľov 2021 - YouTube 
Ochrana zraniteľných počas asistovaného sčítania: Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň (prevenciakriminality.sk) 

Prílohy: