Prihlásiť sa

Zápis detí do novozriadenej materskej školy na Gorkého ulici

10.05.2021

V príjemnom prostredí v tesnej blízkosti historického mestského parku sa budúci školský rok 2021/2022 otvára materská škola. Areál Cirkevnej základnej školy s MŠ sv. Juraja na Gorkého ulici tak po prvýkrát budú navštevovať nielen školopovinné deti, ale aj deti predškolského veku.

Zápis do tejto novozriadenej MŠ sa realizuje už v týchto dňoch - od 1. mája do 31. mája 2021. 
Informácie sú zverejnené aj TU: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja (edupage.org)