Prihlásiť sa

PÁTRAČI V MESTE TREBIŠOV

17.05.2021

Chcete sa v tomto koronavírusovom období trošku zabaviť? Pozývame deti a ich rodičov precvičiť si  „hlavičky“ v súťaží  PÁTRAČI V MESTE TREBIŠOV.

Dobrovoľnú pátračskú výzvu vyhlasuje Centrum voľného času v spolupráci s mestom Trebišov. Úlohou účastníkov výzvy bude vypátrať záhadné čísla. Potrebné je splniť 12 súťažných úloh, aby sa dopátrali k výsledku.

Čo je potrebné mať? Pero, papier, fotoaparát (aby ste si v prípade záujmu zdokumentovali svoje pátranie), dobrú náladu, sústredenie, opatrnosť a nezabudnite na pitný režim. 

Ak budú mať účastníci súťaže všetky úlohy vyriešené a zapísané v tabuľke, údaje je potrebné sčítať a získať výsledok  pátrania, ktorý je potrebné poslať na emailovú adresu: milkovacvc@centrum.sk alebo vhodiť do schránky na budove CVČ Trebišov. K výsledku je potrebné pripísať meno, priezvisko, email a telefónne číslo riešiteľa.  

Všetci účastníci budú odmenení diplomom a prezentačnými predmety od mesta.

Do výzvy je potrebné sa zapojiť od 18. 5. 2021 do 2. 7. 2021.
Kontaktný e-mail a tel. číslo: milkovacvc@centrum.sk, 0918 312 799.