Prihlásiť sa

Víťazkou celoslovenského kola v Dejepisnej olympiáde je žiačka ZŠ M. R. Štefánika Iryna Slyvka

01.06.2021

Žiačka 8. A zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika Iryna Slyvka sa po úspechoch v okresnom aj krajskom kole olympiády prebojovala na celoštátne kolo (online), kde dosiahla až 97 bodov z plného počtu 100 a získala tak triumfálne 1. miesto.

Do celoštátneho kola postúpilo len osem najúspešnejších žiakov z celého Slovenska. Iryna Slyvka reprezentovala v kategórii D ZŠ M. R. Štefánika, mesto Trebišov i celý Košický kraj. Jej cesta k úspechu bola náročná, počas dištančného vzdelávania venovala svoj voľný čas príprave a rozširovaniu svojich poznatkov z histórie. Svojím zodpovedným prístupom k vzdelávaniu a snahou dokázala dosiahnuť úspech na najvyššej úrovni.

Víťazku a úspešnú reprezentantku nášho mesta pripravovala pani učiteľka Mgr. Alena Kocáková.

Víťazke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!