Prihlásiť sa

Počas víkendu 12. - 13. 6. bude otvorený MsÚ na asistované sčítanie obyvateľov

09.06.2021

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

V súvislosti s blížiacim sa záverom asistovaného sčítania obyvateľov si Vás dovoľujeme informovať, že počas víkendu 12. - 13. 06. 2021  bude kontaktné miesto  zriadené mestom Trebišov, nachádzajúce sa na prízemí Mestského úradu v Trebišove, otvorené denne v čase od 8.00 h do 16.00 h.

Adresa kontaktného miesta:  Ul. M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Mobil: 0905 037 010

V prípade, že sa zo zdravotných, alebo iných vážnych dôvodov nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, môžete požiadať o mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma. Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na mobilné číslo 0905 037 010 – priamo na kontaktnom mieste, prípadne na čísle CALL CENTRA 02/ 20 92 49 19 alebo 02/ 22 11 99 99.